Humanizm

Humanizm to nie tylko renesansowy prąd, który przejawił sie przede wszystkim w filozofii i kulturze, ale również uniwersalny światopogląd. Do dziś odnaleźć można poglądy wielkich renesansowych myślicieli w dziełach współczesnych filozofów. Nic dziwnego, humanizm w centrum stawia człowieka, jemu podporządkowuje całą myśl. Wyrósł jako przeciwieństwo średniowiecza, dla którego najważniejszy był Bóg, a człowiek istniał tylko o tyle, o ile mógł oddawać mu cześć i wielbić go.

Przeciwstawienie się tej średniowiecznej filozofii musiało skierować humanizm ku antykowi. Starożytność to przecież również epoka wielkich filozofów i myślicieli, którzy swój światopogląd oparli na człowieku i jego wnętrzu. Dziś humanizm jest wszechobecny i powinno się o tym pamiętać w tym sensie, że postępująca technologizacja nie może zastąpić człowieczeństwa.

Filozofia starożytna

Filozofia starożytna dała podwaliny pod humanistyczną myśl renesansową. Starożytność to epoka wielkich filozofów i myślicieli. Wśród nich dominowały różne postawy wobec życia. Najpopularniejsze z nich to stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm. Przedstawiciele każdej myśli gromadzili wokół siebie grono uczniów tworzących szkołę filozoficzną.

Najwięksi myśliciele starożytni to Sokrates, Platon, Arystoteles. Filozofia starożytna do dziś jest źródłem bardzo wielu odwołań i literackich, i filozoficznych, również psychologicznych, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Żadna z późniejszych epok nie obrodziła chyba tak potężnie w wielką myśl filozoficzną jak właśnie filozofia starożytna. A początki jej sięgają przecież końca VII w. p.n.e. i czasów Talesa z Miletu.