Humanizm

Humanizm to nie tylko renesansowy prąd, który przejawił sie przede wszystkim w filozofii i kulturze, ale również uniwersalny światopogląd. Do dziś odnaleźć można poglądy wielkich renesansowych myślicieli w dziełach współczesnych filozofów. Nic dziwnego, humanizm w centrum stawia człowieka, jemu podporządkowuje całą myśl. Wyrósł jako przeciwieństwo średniowiecza, dla którego najważniejszy był Bóg, a człowiek istniał tylko o tyle, o ile mógł oddawać mu cześć i wielbić go.

Przeciwstawienie się tej średniowiecznej filozofii musiało skierować humanizm ku antykowi. Starożytność to przecież również epoka wielkich filozofów i myślicieli, którzy swój światopogląd oparli na człowieku i jego wnętrzu. Dziś humanizm jest wszechobecny i powinno się o tym pamiętać w tym sensie, że postępująca technologizacja nie może zastąpić człowieczeństwa.